Podmiot, który utworzył Komitet Wyborczy:
Prawo i Sprawiedliwość
Informacja:
Dnia 7 lutego 2024 r. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienie dokonane przez Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, pełniący funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, o utworzeniu Komitetu Wyborczego – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała PKW w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu
Adres i dane Komitetu Wyborczego:
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa
Ewidencja Partii Politycznych: EWP 124
NIP: 521-31-53-606
Faks: (+48) 22 62 16 767
e-mail: kw @ pis.org.plPełnomocnik Komitetu Wyborczego:
Piotr Milowański
Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego:
Tomasz Bartczak
Rejestr zaciągniętych kredytów:
Brak danych
Rejestr wpłat:
Brak danych